ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Honlapom a tegeződés alakult ki, de mivel a törvényi előírások szövegezéseit általában magázódó stílusban határozzák meg a jogszabályok és törvényalkotók, így ezen a felületen, én is így teszek, a hivatalos hangnem érdekében.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeimen rendelkezésére állok.

 

  1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Bánfi Andrea

A szolgáltató weboldal megnevezése: www.banfiandrea.hu

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info (kukac) banfiandrea.hu

Telefon: + 36 30 244 22 51

Cégforma: egyéni vállalkozó

Adószám: 62785015-1-31

Tárhely szolgáltató: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Gyár utca 8.

 

  1. Alapvető rendelkezések 

A szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó), minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében szolgáltatást nyújt.

  1. életévét be nem töltött kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 16. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

  1. Szolgáltatások tárgya, formája, megrendelés

3.1. Szolgáltatások tárgya

A weboldalon elérhető szolgáltatások személyiség-fejlesztéssel kapcsolatos, életviteli konzultációs feladatokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) látnak el egyéni és csoportos formában.

A honlapon található webshop digitális tartalma is ezt célozza meg. (A webshop indulása 2022. április)

3.2. A szolgáltatások formái

Személyes: egyéni, párkapcsolati, családi konzultáció.

Csoportos: előadás, konzultációk

Webshop: digitális hangfelvételek letöltése vásárlás után.

A továbbiakban ezek, mint Szolgáltatások.

Minden Szolgáltatásra, a honlapon feltüntetett menü pontoknál található részletek és információk vonatkoznak, mely információk eseményenként eltérhetnek egymástól. Itt a Felhasználó megtalálja a Szolgáltatás információit, az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat.

Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások nem minősülnek egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató kizárólag személyiségfejlesztő konzultációt, tanácsadást végez.

3.3. Megrendelés

3.3.1. Személyes és online konzultáció

Felhasználó, telefonon rendelheti meg a Szolgáltatást, melynek alkalmával szóbeli megerősítést kap Szolgáltatótól az időpont és a helyszín tekintetében. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a Felhasználó között.

Szolgáltató fenntartja a tanácsadás helyszínének vagy időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A változástatásról időben értesíti a Felhasználót.

3.3.2. Előadás

A honlapon nyújtott csoportos szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő, az aktuális eseménynél található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.

A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt.

Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

3.3.3. Hírlevél

A honlapon a Felhasználó regisztrálhat hírlevélre. A hírlevelekben megjelenő tartalom, a mindennapok életvitelével kapcsolatos információkat, és/vagy az aktuális eseményekre való lehetőséget tartalmazza.

A hírlevelekben olvasható információk csupán tájékoztató jellegűek, nem pótolják egyetlen egészségügyi probléma diagnózisát, kezelését sem. Nem helyettesítik a képzett egészségügyi szakemberrel folytatott konzultációt. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal ezen információk tartalmának félreértelmezéséért vagy téves alkalmazásáért.

A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.

A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését. A törlést, minden hírlevél alján található link biztosítja.

3.3.4. Webshop

A honlapon található webshopban digitális hangfelvételeket lehet vásárolni. A vásárlás és regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.

A webshop hangfelvételeiben hallható információk csupán tájékoztató jellegűek, nem pótolják egyetlen egészségügyi probléma diagnózisát, kezelését sem. Nem helyettesítik a képzett egészségügyi szakemberrel folytatott konzultációt. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a hangfelvételek tartalmának félreértelmezéséért vagy téves alkalmazásáért.

Adatvédelem és adatkezelés

A kapcsolattartás érdekében, a Felhasználó, átadja személyes adatait (nevét, telefon számát, email címét) a Szolgáltatónak. Az adatok megfelelő kezeléséről szóló információk, az Adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

 

  1. Árak, fizetési lehetőségek, regisztráció

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes, az online tanácsadás és az előadások díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás vagy regisztráció alapján történik.

A díjfizetéskor, a számla kiállításához, a Felhasználó köteles megadni a vezeték és keresztnevét, valamint lakcímét.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon, illetve telefonon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

4.1. Személyes konzultáció

Készpénzzel, a konzultációval egy időben.

4.2. Online konzultáció

A szolgáltatás díjának legkésőbb a konzultációs időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató elküldte Felhasználó részére. A díj megérkezéséről a Szolgáltató nem tájékoztatja a Felhasználót, csak abban az esetben, ha ezt a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatótól.

4.3. Előadások

Előre utalással, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött bankszámlaszámra.

Szolgáltató fenntartja a jogot a fizetési mód megváltoztatására. A fizetési módozatok, eseményeként eltérőek lehetnek. Szolgáltató vállalja, hogy az eseményekkel kapcsolatos információkról, a honlapon megfelelő tájékoztatást nyújt a Felhasználó számára.

4.4. Webshop

Bejelentkezés, személyes adatok

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért vagy hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására, az Én fiókom-ba való bejelentkezés után van mód.

Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

  1. A megrendelés menete

Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy digitális adattartalom értékesítése esetén, fizikai termék (CD, DVD lemez, tok, nyomtatott anyag) nem kerül a részére átadásra. Digitális adattartalom megrendelése és a vételár kifizetése esetén a Felhasználó egy kódot kap, amelynek felhasználásával az emailben megadott linken keresztül vagy Önmagában a kóddal tudja a digitális adattartalmat letölteni, vagy aktiválni.

Felhasználó tudomásul veszi azt, hogy ilyen esetben a digitális adattartalom letöltése, aktiválása, illetve maga a cselekmény, amellyel a megrendelt digitális adattartalmat használni tudja külső weboldalakon/eszközön történik, amelyhez internetelérés vagy speciális eszköz szükséges vagy lehet szükséges. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kód a Rendelések oldalon is elérhetővé válik, amely belépést követően tekinthető meg.

5.1  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a digitális adattartalom letöltéséhez/aktiválásához szükséges kód a sikeres fizetést követően lesz elérhető a részére. Ez az adott sikeres tranzakciótól függően pár percet, néhány órát is igénybe vehet. Szolgáltató törekszik arra, hogy a teljesítés minden esetben még a tranzakció napján megtörténjen.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy digitális adattartalom megrendelése esetén a kód, a beérkezést követően azonnal felhasználható és a termék 10 napon belül tölthető le. A határidő az Én-fiókomban látható. A 10. naptól, a letöltés lehetőség megszűnik.

Felhasználó köteles olyan email címet használni, amelyhez ő hozzáfér. Felhasználó semmilyen kártérítése nem jogosult azért, mert nem megfelelő email címet használt, vagy tévesen adta meg az email címét, még akkor sem, ha ez gépelési hiba miatt következett be.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalra történő belépést követően a személyes oldalon elérhető kód tekintetében, ugyanilyen felelősség kizárás érvényesül. Mindez azt jelenti, hogy Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a kódhoz csak ő férjen hozzá, és amennyiben a Weboldalt nyilvános helyen használja, akkor köteles arról gondoskodni, hogy a kódhoz illetéktelen személy nem férjen hozzá (ideértve, de nem kizárólagosan: kijelentkezés elmulasztása). Ilyen esetekben Felhasználó új kód igénylésére nem jogosult.

5.2. A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmaz egyéb öltséget.

5.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

5.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül nem csak regisztrált Felhasználóként fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, a Felhasználó adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha a Felhasználó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.6 A kosár tartalma

A Felhasználó a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető.

Amennyiben a Felhasználó a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően meg tudja adni a számlázási adatokat.

Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Folytatás” gombra kattintva egyenlíti ki a megrendelésének végösszegét.

A „Fizetés” gombra kattintva, egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor, amivel a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion Payment Zrt. adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatók.

 

  1. Felelősség, lemondás, joglemondás

6.1. Felelősség

A személyes/online konzultáció nem menti fel Felhasználót saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. Szolgáltató javaslatot tesz az életvitellel kapcsolatos szemléletváltására vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása a Felhasználó jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Felhasználó tetteiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Bizonyos esetekben, Szolgáltató más szakemberekhez való bejelentkezést javasol.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

A webshop vásárlásával kapcsolatos felelősség az 5 pont alatt tekinthető meg.

6.2. Szolgáltatás lemondása

A személyes/online konzultáció megkezdése előtt, 24 órával lemondható, illetve áttehető másik időpontra. Amennyiben 24 óránál rövidebb a lemondás ideje, Felhasználó köteles az aktuális óradíjat kifizetni.

A tréning, előadás megkezdése előtt 30 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, a már befizetett díj, 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által, a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.

6.3. Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. § -ban részletezett elállási jogát.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Megrendelés leadása és a termék vételárának kifizetése előzetes beleegyezésének minősül, ugyanis a megrendelési folyamat során erről folyamatosan tájékoztatást kap. Felhasználó tudomásul veszi azt is, hogy ezt követően a Korm. rendeletben meghatározott 14 napos elállási jog nem illet meg.

6.4. Joglemondás

A Felhasználó lemond azon jogáról, hogy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

 

  1. Szerzői jogok

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatások alkalmával kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

A megvásárolt digitális hangfelvételek Bánfi Andrea tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben Bánfi Andrea kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

 

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó, Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.

Jelen Szabályzat 2000. május 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.