Barion Pixel
Hívj fel! +36302442251

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Honlapom a tegeződés alakult ki, de mivel a törvényi előírások szövegezéseit általában magázódó stílusban határozzák meg a jogszabályok és törvényalkotók, így ezen a felületen, én is így teszek, a hivatalos hangnem érdekében.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeimen rendelkezésére állok.

 

  1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Bánfi Andrea
A szolgáltató weboldal megnevezése: www.banfiandrea.hu
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info (kukac) banfiandrea.hu
Telefon: + 36 30 244 22 51
Cégforma: egyéni vállalkozó
Adószám: 62785015-1-31
Tárhely szolgáltató: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Gyár utca 8.

 

  1. Alapvető rendelkezések 

A szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó), minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében szolgáltatást nyújt.
16. életévét be nem töltött kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 16. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

  1. Szolgáltatások tárgya, formája, megrendelés

3.1. Szolgáltatások tárgya

A weboldalon elérhető szolgáltatások önismeret bővítéssel életviteli konzultációs feladatokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) látnak el egyéni és csoportos formában.

3.2. A szolgáltatások formái

Személyes: egyéni, párkapcsolati, családi konzultáció.
Csoportos: előadás, konzultációk
A továbbiakban ezek, mint Szolgáltatások.

Minden Szolgáltatásra, a honlapon feltüntetett menü pontoknál található részletek és információk vonatkoznak, mely információk eseményenként eltérhetnek egymástól. Itt a Felhasználó megtalálja a Szolgáltatás információit, az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat.
Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások nem minősülnek egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató kizárólag önismereti konzultációt végez.

3.3. Megrendelés

3.3.1. Személyes és online konzultáció

Felhasználó, telefonon rendelheti meg a Szolgáltatást, melynek alkalmával szóbeli megerősítést kap Szolgáltatótól az időpont és a helyszín tekintetében. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a Felhasználó között.
Szolgáltató fenntartja a tanácsadás helyszínének vagy időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A változástatásról időben értesíti a Felhasználót.

3.3.2. Előadás

A honlapon nyújtott csoportos szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő, az aktuális eseménynél található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.
A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt.
Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

3.3.3. Hírlevél

A honlapon a Felhasználó regisztrálhat hírlevélre. A hírlevelekben megjelenő tartalom, a mindennapok életvitelével kapcsolatos információkat, és/vagy az aktuális eseményekre való lehetőséget tartalmazza.
A hírlevelekben olvasható információk csupán tájékoztató jellegűek, nem pótolják egyetlen egészségügyi probléma diagnózisát, kezelését sem. Nem helyettesítik a képzett egészségügyi szakemberrel folytatott konzultációt. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal ezen információk tartalmának félreértelmezéséért vagy téves alkalmazásáért.
A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.
A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését. A törlést, minden hírlevél alján található link biztosítja.

 

Adatvédelem és adatkezelés

A kapcsolattartás érdekében, a Felhasználó, átadja személyes adatait (nevét, telefon számát, email címét) a Szolgáltatónak. Az adatok megfelelő kezeléséről szóló információk, az Adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

 

  1. Árak, fizetési lehetőségek, regisztráció

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes, az online tanácsadás és az előadások díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás vagy regisztráció alapján történik.
A díjfizetéskor, a számla kiállításához, a Felhasználó köteles megadni a vezeték és keresztnevét, valamint lakcímét.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon, illetve telefonon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

4.1. Személyes konzultáció

Készpénzzel, a konzultációval egy időben.

4.2. Online konzultáció

A szolgáltatás díjának legkésőbb a konzultációs időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató elküldte Felhasználó részére. A díj megérkezéséről a Szolgáltató nem tájékoztatja a Felhasználót, csak abban az esetben, ha ezt a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatótól.

4.3. Előadások

Előre utalással, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött bankszámlaszámra.
Szolgáltató fenntartja a jogot a fizetési mód megváltoztatására. A fizetési módozatok, eseményeként eltérőek lehetnek. Szolgáltató vállalja, hogy az eseményekkel kapcsolatos információkról, a honlapon megfelelő tájékoztatást nyújt a Felhasználó számára.

 

  1. Felelősség, lemondás, joglemondás

5.1. Felelősség

A személyes/online konzultáció nem menti fel Felhasználót saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. Szolgáltató javaslatot tesz az életvitellel kapcsolatos szemléletváltására vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása a Felhasználó jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Felhasználó tetteiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Bizonyos esetekben, Szolgáltató más szakemberekhez való bejelentkezést javasol.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

5.2. Szolgáltatás lemondása

A személyes/online konzultáció megkezdése előtt, 24 órával lemondható, illetve áttehető másik időpontra. Amennyiben 24 óránál rövidebb a lemondás ideje, Felhasználó köteles az aktuális óradíjat kifizetni.
A tréning, előadás megkezdése előtt 20 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, a már befizetett díj, 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által, a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.

5.3. Joglemondás

A Felhasználó lemond azon jogáról, hogy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

 

  1. Szerzői jogok

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A honlapon található tartalmak Bánfi Andrea tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben Bánfi Andrea kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatások alkalmával kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

 

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó, Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.
Jelen Szabályzat 2000. május 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.